ЛИТЕРАТУРА
В.Науменко, Н.Яворський
"Митна вартість товарів: теорія та практика".
Довідковий посібник

   Митна вартість товарів є найважливішою категорією, яка використовується під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. З набранням чинності новим Митним кодексом в Україні застосовуються шість методів визначення митної вартості, що запозичені з Генеральної угоди з тарифів та торгівлі. Разом з тим, відсутність методології та результатів узагальнення практики в області визначення митної вартості товарів є сьогодні однією з головних проблем, з якою зустрічаються декларанти й митні органи. У цьому посібнику пропонується методика визначення митної вартості, яка базується на детальному аналізі положень Генеральної угоди з тарифів та торгівлі, Угоди щодо застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року, Митного кодексу України й нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання. Посібник розраховано на декларантів, митних брокерів, власників митних ліцензійних складів, а також на працівників митних органів.
В.Науменко
"Нові митні правила в блок-схемах"
Довідковий посібник

   Аналіз проблем митного регулювання зовнішньої торгівлі має особливе значення у зв`язку з набранням чинності новим Митним Кодексом України. Цим документом запроваджено нові митні режими, установлено нові правила визначення митної вартості товарів, нові умови й порядок переміщення товарів через митний кордон України, низку інших нововведень, які в комплексі вплинули на ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами та організаціями. Певні труднощі сьогодні викликає опанування понад 80 нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Митного Кодексу україни. У другому, виправленому й суттєво доповненому виданні довідкового посібника розглянуто нові митні правила України з урахуванням положень нового Митного Кодексу України, законодавчих і нормативно-правових актів України, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств та організацій. Подання ж матеріалу у вигляді блок-схем сприяє наочному вивченню нового митного законодавства України. Посібник розраховано на працівників митних органів, суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності й митних брокерів, власників митних ліцензійних складів, міжнародних перевізників і експедиторів, юристів та інших осіб, що мають відношення до зовнішньоекономічної діяльності. Він також може бути з успіхом використаний як навчальне видання у вищих закладах освіти для підготовки фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
В.Науменко
"Применение таможенных режимов в Украине: теория, практика, рекомендации"
Практическое пособие

   Пособие является логическим продолжением серии книг В.Науменко ("Мінімізація ризиків при митному оформленні", "Нові митні правила в блок-схемах", "Митна вартість товарів: теорія та практика"), посвящённых таможенному делу в Украине. Книга имеет прикладной характер и содержит подробное описание таможенных режимов (с использованием блок-схем и иллюстраций), таможенных процедур, а также особенностей применения таможенных режимов при реализации различных внешнеэкономических сделок. Рассмотрение таможенных режимов сопровождается практическими примерами, предупреждениями, рекомендациями, которые позволят предприятиям избежать ошибок в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности и декларирования товаров. Книга рассчитана на руководителей предприятий высшего и среднего звена, таможенных брокеров, международных перевозчиков, юристов, собственников таможенных лицензионных складов, сотрудников таможенных органов Украины. Книга может быть использована также в качестве учебного пособия для подготовки специалистов в области внешнеэкономической деятельности и таможенного права.