НОВОСТИ QdProfessional

Про особливості здійснення деяких валютних операцій

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 25, 44, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України постановляє:
1. Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків у сфері проведення валютних операцій:
1) заборонити уповноваженим банкам здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів за рахунок коштів у гривні, залучених цими клієнтами у формі кредиту. Відповідальність за порушення вимог цього підпункту покладається на уповноважені банки.
Вимоги цього підпункту не поширюються на операції фізичних осіб, що здійснюються за рахунок кредитних коштів у гривні з метою виконання власних зобов’язань перед уповноваженим банком-кредитором за договором споживчого кредитування в іноземній валюті;
2) заборонити уповноваженим банкам здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 50 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), якщо Національним банком України повідомлено уповноважений банк про непідтвердження можливості здійснення цих платежів. Підтверджені платежі виконуються не раніше третього операційного дня з дня подання уповноваженим банком інформації про ці платежі в реєстрі.
Уповноважені банки для погодження зазначених платежів зобов’язані формувати відповідний реєстр, що подається до Національного банку України засобами електронної пошти разом з копіями документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення цих операцій. Уповноваженим банкам не дозволяється надсилати на погодження до Національного банку України протягом одного робочого дня інформацію про дві і більше операції резидента з одним і тим самим нерезидентом, які планується здійснювати через один уповноважений банк.
Вимоги цього підпункту не поширюються на імпортні операції резидентів під час здійснення ними розрахунків у формі документарного акредитива, які відповідають умовам, визначеним підпунктом 3 цього пункту (незалежно від суми операції);
3) зобов’язати уповноважені банки здійснювати авансові платежі (попередню оплату) в іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором (контрактом), загальна вартість якого перевищує 500 000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення договору), виключно з використанням акредитивної форми розрахунків, яка відповідає таким умовам: акредитив має бути підтверджений банком, рейтинг якого за класифікацією однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s) відповідає вимогам до першокласних банків (не нижче інвестиційного класу);
купівля іноземної валюти може здійснюватись виключно з метою забезпечення підтвердження акредитива (формування грошового забезпечення) та для оплати послуг банків-нерезидентів, які беруть участь в операціях за акредитивом;
оплата коштів за акредитивом здійснюється після отримання документів та встановлення їх належного представлення.
2. Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються на купівлю, перерахування іноземної валюти за власними операціями уповноважених банків та операціями, що здійснюються за дорученням клієнтів.
3. У разі невизначення зовнішньоекономічним договором (контрактом), який передбачає імпорт товару, загальної вартості договору вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна сума переказів
(на виконання зобов’язань перед нерезидентом щодо імпорту товару), здійснених починаючи з дати набрання чинності цією постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого надане, перевищує 50 000 доларів США чи 500 000 доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Якщо зовнішньоекономічний договір (контракт), який передбачає імпорт товару, було укладено до набрання чинності цією постановою, то вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови застосовуються, якщо загальна вартість товару, що придбавається в нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до умов договору, перевищує 50 000 доларів США чи 500 000
доларів США відповідно, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї постанови поширюються також на випадки здійснення резидентом авансових платежів (попередньої оплати) в іноземній валюті за імпорт товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними з одним і тим самим нерезидентом, якщо загальна сума платежів за цими договорами протягом одного календарного місяця перевищує 50 000 доларів США чи 500 000 доларів США відповідно, або
еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
4. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють у частині, що не суперечить вимогам цієї постанови.
5. Департаменту відкритих ринків (Чурій О. Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
В. О. Гонтарева
Голова


Документ классифицирован в разделах :
4.9.  Валютное законодательство. Валютный контроль2023-03-09

NCTS: що мають знати іноземні компанії, які хочуть подавати декларації спільного транзиту для переміщення товарів в Україну


2023-03-07

Держмитслужбою реалізовано механізм подачі експортерами електронної заяви на видачу сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або EUR-MED


2023-03-06

2.03.23 Засідання Практичного комітету Громадської ради при Державній митній службі України


2023-03-01

Доступно про всі спрощення для бізнесу у процедурі спільного транзиту (NCTS): як отримати та скористатися ними?