НОВОСТИ QdProfessional

Митниця не прийняла Сертифікат в роботу і відмовила у преференції?

Хочу звернути Вашу увагу до листа ДМСУ від 02.07.2021 р. № 08-1.4/15-03/7/6496 Про надання інформації (Алгоритм дій працівників митниці Держмитслужби при проведенні перевірки документів про преференційне походження товару, а саме

пункт 3.14 цього листа
3. Без здійснення верифікації (перевірки достовірності) під час митного оформлення для цілей застосування тарифних преференцій вважаються непридатними сертифікати з перевезення товару EUR.1 або декларації походження (інвойс) з технічних причин у таких випадках:
…..
3.14) у випадку подання декларації походження (інвойс) відсутня при декларуванні в товаросупровідних документах інформація щодо виробника та торговельної марки товару.
Таким чином, на мій розсуд, ДМСУ своїм листом (!!!!) відміняє дії Конвенції ПЕМ, де сказано наступне:
РОЗДІЛ V
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ
Стаття 15
Загальні вимоги
1. Товари, що походять з однієї з Договірних Сторін, і ввозяться в інші Договірні Сторони, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів, що підтверджують походження:
(a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III а;
(b) сертифікат з перевезення товару EUR-MED, зразок якого наведений у Додатку III b;
(c) у випадках, вказаних у Статті 21(1), декларація (надалі іменуватиметься "декларацією походження" або "декларацією походження EUR-MED"), надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати. Текст декларації походження наведений у Додатку IV a і b.
2. Незважаючи на положення пункту 1 товари, що походять з певної країни в розумінні цієї Конвенції, підпадають під положення відповідних угод без необхідності подання будь-яких підтверджень походження, вказаних у пункті 1 цієї Статті.
Тобто, по-перше, ніякого додаткового надання інформації щодо виробника товарів та їх ТМ для цілей надання преференції Конвенція ПЕМ не вимагає! По-друге, Сертифікат EUR.1/ EUR-MED та декларація походження мають однаковий статус для підтвердження походження, але ДМСУ надає можливість використання Сертифікату без надання в ТСД даних щодо виробника, та не надає такої можливості використанню для ціх же цілей декларації походження!!!
Конституція України
Стаття 19. Правовий порядок в Українi грунтується на засадах, вiдповiдно до яких нiхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи зобов`язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України.

    Геннадій Юзвінський Громадська Рада при ДМСУ

Документ классифицирован в разделах :
1.2.2.  Порядок таможенного оформления грузов
3.3.  Декларирование. Порядок пропуска и оформления грузов2021-09-01

ЩЕ з 01.07.2021 - новий Класифiкатор ДМСУ (митних органiв) та в зв`язку з цим тест на увагу брокера ( включити мізки: гр.30 продовжує постійно оновлюватись!!!!)


2021-08-17

Щодо заповнення графи 50 митних декларацій (ЕКСПОРТ)


2021-08-09

Валютний нагляд в Україні: резидентам та нерезидентам все ще необхідно дотримуватись вимог валютного законодавства


2021-08-03

Чи треба укладати письмовий договір при наданні послуг нерезиденту?